Projekty i innowacjeW roku szkolnym 2018/2019

realizujemy innowację metodyczno- organizacyjną 

WĘDRÓWKI ELEMELKA PRZEZ POLSKĘ Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ,

której celem jest:

  • Budowanie u dzieci więzi z krajem ojczystym oraz wyrabianie poczucia przynależności narodowej;
  • Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiedzy oraz przyjemności;
  • Rozbudzanie dziecięcej ciekawości do poznawania nowych miejsc oraz różnorodnych regionów Naszego kraju.

 

 

W roku szkolnym 2015/16  realizowaliśmy innowacje pedagogiczną:

 PRZEDSZKOLNE SZANSE. INTERDYSCYPLINARNE
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO

 której głównym celem jest stwarzanie sprzyjających okazji edukacyjnych umożliwiających wspomaganie  i  korygowanie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez prowadzenie różnego rodzaju  zajęć  specjalistycznych.


 

 

 W roku szkolnym 2014/15  realizowaliśmy innowację pedagogiczną


TAJEMNICZY LAS

 

Objęte nią były wszystkie dzieci  przedszkolne,  nauczyciele, pracownicy oraz zaproszeni do współpracy  eksperci. W wybranych zadaniach wzięły tez udział  dzieci i nauczyciele z innych przedszkoli z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki. 

Celem innowacji było:

 

Rozbudzanie u dzieci  potrzeby kontaktu z przyrodą.
Poznawanie środowiska przyrodniczego lasu.
Uświadamianie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu, zapoznanie ze sposobami odzyskiwania surowców wtórnych i odpadów, wdrażanie do segregacji śmieci.
Kształtowanie właściwych postaw i przekonań w obcowaniu z przyrodą.
Budzenie zainteresowań badawczych, uczenie obserwacji przyrody.
Budzenie dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i estetycznej.
Dostrzeganie wpływu przyrody na życie ludzi i zwierząt w różnych porach roku.
Uświadamianie zagrożeń  związanych z nieodpowiednim postępowaniem wobec przyrody.
Poznanie instytucji zajmujących się ochroną przyrody.
Kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska.
Przygotowanie do kontynuowania edukacji ekologicznej na poziomie szkolnym.
Wskazanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.


 

W roku 2013/14  w okresie od  1 marca 2014 r. do 24 maja 2014 r.

nasze przedszkole realizowało innowację pedagogiczną

 

Świat wokół mnie. Moje  przedszkole – moje miasto.

Nasze  działania   zmierzały do  kształcenia tożsamości osobowej młodego człowieka osadzonej w małej ojczyźnie jaką jest nasze przedszkole i nasze miasto. Przedszkolaki poznawały  historię i aktualne otoczenie miejsca w którym żyją, uczą się i dorastają. Chcieliśmy  zwrócić uwagę dzieci na otaczający nas świat, świat pełen potencjału, świat, w którym w przyszłości nasi podopieczni będą  uczestniczyć i będą go tworzyć.

 

W roku szkolnym  2013/14 realizowaliśmy projekt:

Integracja sensoryczna – inwestycją w przyszłość dzieci.

Efektem podjętych działań jest nowoutworzony, profesjonalnie wyposażony gabinet do terapii Integracji Sensorycznej, w którym od września 2014 r. będziemy mogli prowadzić dla naszych małych podopiecznych  zajęcia wszechstronnie  wpomagające ich  rozwój.