Ramowy rozkład dnia dzieci młodszych:

      6.30-7.00

Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne z dziećmi.

     7.00-8.00

Zabawy dowolne (manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne, tematyczne i inne)

     8.00-9.00

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno-porządkowe. I śniadanie.

     9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne. Zabawa ruchowa.  Czynności higieniczno-porządkowe. II śniadanie.

     10.00-11.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, obserwacje przyrodnicze.

     11.00-12.00

Zabawy ruchowe na placu zabaw lub sali gimnastycznej

     12.00-13.00

Czynności higieniczno-porządkowe. Obiad II danie Przygotowanie do odpoczynku.  

    13.00-14.00

Odpoczynek z możliwością spania. Bajkokterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej.     

      14.00-15.00

C.d. odpoczynku. Czynności higieniczne. Obiad – zupa. Podwieczorek.

      15.00-16.00

Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi oraz z dziećmi z deficytami rozwojowymi. Zabawy dowolne lub organizowane przez nauczyciela. Obserwacje pedagogiczne.

      16.00-17.00

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali.

       17.00-17.30

Zabawy wg zainteresowań dzieci.