Ramowy rozkład dnia dzieci starszych:

        6.30-7.00

Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne z dziećmi.

        7.00-8.00

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne i inne)

        8.00-9.00

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno-porządkowe. I śniadanie.

        9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne.  (30min) Czynności higieniczno-porządkowe. II śniadanie.

        10.00-11.00

Zajęcia dydaktyczne. (30 min) Zabawy ruchowe na placu zabaw.

        11.00-12.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, obserwacje przyrodnicze.

        12.00-13.00

Czynności higieniczno-porządkowe. Obiad II danie. Relaks, bajkoterapia.

        13.00-14.00

Rozwijanie zainteresowań dzieci. Praca indywidualna i zespołowa.

        14.00-15.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.   Prowadzenie obserwacji pedagogicznych. Czynności higieniczne  Obiad – zupa. Podwieczorek.

        15.00-16.00

Praca indywidualna z dziećmi z deficytami rozwojowymi. Zabawy ruchowe na placu zabaw.

        16.00-17.00

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali.

        17.00-17.30

Zabawy wg zainteresowań dzieci.