Regulamin z korzystania z Biblioteki Przedszkolnej dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 7 im Wróbelka Elemelka w Grodzisku Mazowieckim.

 • Księgozbiór Biblioteki Przedszkolnej jest własnością Przedszkola nr 7 i nauczycieli w nim pracujących.
 • Z Biblioteki Rodzica mogą korzystać Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola nr 7 oraz Personel Przedszkola.
 • Korzystanie z Biblioteki Przedszkolnej jest bezpłatne.
 • Biblioteka Przedszkolna udostępnia zbiory w trakcie roku szkolnego.
 • Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo dwie książki na okres dwóch tygodni.
 • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego wydłużenie.
 • W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona (Dyrektor, nauczyciel) może żądać zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu zwrotu.
 • Korzystający z Biblioteki Przedszkolnej wpisuje do zeszytu wypożyczanych książek: swoje imię i nazwisko, datę wypożyczenia i podpisuje się.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonej książki (za egzemplarz zniszczony wypożyczający dostarcza do Biblioteki Przedszkolnej ten sam tytuł lub inny po konsultacji i zatwierdzeniu przez Dyrektora Przedszkola).
 • Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do jego przestrzegania.
 • Wypożyczający nie stosujący się do powyższego regulaminu może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki Przedszkolnej.