Wykaz literatury

Barańska M. Paluszkami tak i siak

Berkenkamp L., Atkins S. C., Woglom C. Bocian czy kapusta? Jak rozmawiać z dziećmi o seksie.

Biała M. Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien

Bogdanowicz M. O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu- odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli

 Borowiecka R. Dziecko w równowadze- ćwiczenia równoważne i koordynacyjne, stymulujące prawidłowy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny

Barańska M. Pokaż oko pokaż nos (102 wierszyki z gestami kształcące orientację w schemacie ciała)

Barańska M. Wchodzi wchodzi Stach na dach (103 wierszyki, zabawy kształtujące motorykę, koordynację ruchową, ruchowo- słuchową)

Broda A., Stępień A. Uwierz w siebie

Byrne R. Pomówmy o zacinaniu

Canfield J. Balsam dla duszy do czytania z dzieckiem

Ducols G. Jak nauczyć dziecko odpowiedzialności

Eichelberger W. Jak wychować szczęśliwe dzieci

Filipczuk H. Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym


Faber A. Jak mówić, żeby dzieci się uczyły

Faber A. Rodzeństwo bez rywalizacji

Faber A. Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci

 Goleman D. Inteligencja emocjonalna

Goleman D. Inteligencja emocjonalna w praktyce

Gordon T. Wychowanie bez porażek

Praca zbiorowa pod red. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji 

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej

Praca zbiorowa pod red. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej  Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu

Healey J. Leworęczność


Martin H. Rozsądne ustalenie granic. Co wolno dziecku

Bates Ames Luis, F. L. IIg, Sidney M. Baker Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat

Kohnstamm R. Praktyczna psychologia dziecka

Malkiewicz M. Jarmark logopedyczny

Marzano R. J., Paynter D. E. Trudna sztuka pisania i czytania

Mikita A. Opowiadania terapeutyczne

Molicka M. Bajki terapeutyczne

Pentecost D. Wychowywać dziecko z ADD i ADHD

Pielkowa J. Jak im pomóc

Portmann R. Gry i zabawy przeciwko agresji

Rainka A., Taranko K. Spotkanie z dramą. Praktyczne zastosowanie metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Pryor K. Najpierw wytresuj kurczaka

Rydzyński Z. Następstwa uszkodzeń mózgu we wczesnym dzieciństwie

Sąsiadek K. Zabawy paluszkowe

Silberg J. Poznawanie zmysłów przez zabawę

Spałek E., Piechowicz- Kułakowska C. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy

Wyckoff J., Unell  B. C. Dyscyplina bez krzyku i bicia

Zimmer R. Dzieci potrzebują wiary w siebie