Aktualności   


 

Serdecznie zapraszamy


wszystkie Babcie i Dziadków na uroczystość 

z okazji "Dnia Babci i Dziadka", która odbędzie się

23.02 (w piątek) 

Gr. I Słoneczka- godz. 10.00

Gr.II Zajączki- godz. 11.00

Gr. III Motylki- godz. 14.30

Gr. IV Jeżyki- godz. 15.30


 

 Zapraszamy dzieci 

do udziału w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym

"Podróż do krainy bajek i baśni"

 

Cele konkursu:

 

 • kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności 
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

 

Regulamin konkursu:

 

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w kategorii wiekowej  5 i 6 lat 
 • technika plastyczna - płaska, z użyciem różnorodnych materiałów
 • format- A3
 • forma pracy-pracy indywidualna
 • ilość prac z grupy - maksymalnie 3 prace
 • każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): temat-bajka, imię, nazwisko, wiek dziecka i nazwa przedszkola
 • prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury
 • kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
 • prace należy dostarczyć do 28. 02.2018r.
 • wszystkie nadesłane prace przechodzą na własnośc Organizatora
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w marcu


Zapraszamy do udziału w Rodzinnym Konkursie Plastycznym  

na wykonanie kukiełki 

"Mój ulubiony bohater bajkowy" 

Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci, rozwinięcie pojęcia pracy przestrzennej oraz zainteresowanie dzieci nową techniką plastyczną.

 REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci w kategoriach wiekowych 3-6 lat
 • Kryteria oceny prac: pomysłowość, zastosowany materiał, ogólne wrażenie artystyczne, nawiązanie do tematu konkursu
 • Kukiełka musi przedstawiać dowolnie wybraną bajkową postać
 • Kukiełka musi mieć formę przestrzenną
 • Dopuszcza się wykonanie kukiełki z dowolnych materiałów
 • Wielkość wykonanej pracy: od 0,30 – 0,50 metra oraz kij, na którym będą osadzone
 • Do każdej pracy należy dołączyć starannie przymocowaną małą metryczkę
  z następującymi informacjami: imię i nazwisko, nazwa grupy, nawa postaci jaką przedstawia kukiełka
 • Prace prosimy dostarczyć do 23.02.2018 r. do wychowawców z grupy
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu
 • Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora