Informacje na temat opłat.

Drodzy Rodzice!

Pieniądze za uczęszczanie dziecka do przedszkola wpłacamy wyłącznie na konto.

Wpłaty dokonujemy do 10-go każdego miesiąca, 

 Od nieterminowych wpłat  naliczane są odsetki.

konto nr  81 1240 6348 1111 0010 4132 3358

Biuro Ekonomiczno Administracyjne Oświaty

Grodzisk Maz. ul. T. Kościuszki 32 A

W tytule imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz miesiąc za jaki dokonana jest wpłata.

Wysokość opłat

  • za pobyt dziecka w przedszkolu- 1 zł za każdą godzinę ponad godziny realizacji podstawy programowej (8.00-13.00)
  • za wyżywienie dziecka- 10 zł za 1 dzień

Nie nalicza się opłat podczas nieobecności dziecka w przedszkolu

Uwaga!

Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą kart magnetycznych.

Nieodbicie karty powoduje automatyczne naliczanie godzin pobytu.

 

W tym roku Rodzice podjęli decyzję, że miesięczna składka na  komitet wynosi 40 zł.

Są to pieniądze przeznaczane na dodatkowe atrakcje dla dzieci, min. wycieczki, koncerty czy prezenty mikołajkowe.

konto nr 46 8931 0003 0531 8409 3000 0001

Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 7 im. „Wróbelka Elemelka”

W tytule imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz miesiąc

za jaki dokonana jest wpłata

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące opłat możemy uzyskać w sekretariacie przedszkola