Logopedia


        Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju mowy. Dziecko opanowuje mowę-podobnie jak inne sprawności- metodą prób i błędów, przez naśladownictwo lub przez trening. Kształtowanie i utrwalanie poszczególnych głosek powinno zakończyć się w wieku 6 lat. Prawidłowy rozwój mowy to ważny czynnik powodzenia szkolnego. Wady  wymowy mają wpływ nie  tylko na jakość komunikacji słownej, ale co istotne, stwarzają problemy w poprawnym nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Niedostrzeganie związku wad wymowy z osiągnięciami dziecka może więc w poważnym stopniu zaważyć na jego  przyszłych sukcesach edukacyjnych.

            Dziecko rozpoczynające naukę  w szkole powinno prawidłowo wymawiać wszystkie głoski, dysponować dużym zasobem słownikowym, budować pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym zdania. Jednak bardzo często ten etap rozwojowy u dzieci przedłuża się i jak podają statystyki u kilkunastu, u nawet kilkudziesięciu procent 6i7-latków mowa nie jest jeszcze w pełni ukształtowana.

            Skuteczną formą  wykrywania dzieci wymagających stymulacji mowy czy terapii logopedycznej są badania przesiewowe, które w naszym przedszkolu są wykonywane zawsze na początku roku szkolnego – we wrześniu. Dzieci z grupy najmłodszej – 3-latki przez pierwszy semestr są obserwowane przez wychowawców grup i poddane badaniom logopedycznym po okresie adaptacji w przedszkolu – w styczniu lub lutym.

             Dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy objęte są indywidualną opieką logopedyczną.

            Terapia logopedyczna ma na celu: usprawnianie narządów artykulacyjnych, usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień  w rozwoju mowy, wypracowanie sprawności językowej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupkach, w formie zabawy.


PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

           Mowa jest niezmiernie istotną formą aktywności każdego człowieka. Ma ona wpływ na relacje z innymi ludźmi, kształtowanie osobowości, rozwój intelektualny. czytaj więcej...ZESTAW ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH 
zobacz 


ĆWICZENIA SŁUCHU FONEMATYCZNEGO

Słuch fonemowy jest to zdolność rozróżniania fonemów, czyli dźwięków mowy ludzkiej. czytaj więcej...