Terapia ręki

Człowiek zbudowany jest z wielu współdziałających ze sobą narządów. Jednym z nich są kończące kończyny górne, odpowiedzialne za wiele funkcji ręce. Do ich zadań należy chwytanie, podnoszenie oraz wiele wyspecjalizowanych i precyzyjnych czynności. Dzięki rękom, za pośrednictwem zmysłu dotyku możemy poznawać świat. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy kończyny górnej, a szczególnie ręki zajmuje bardzo rozległą  powierzchnię w porównaniu do obszarów odpowiadających innym częściom ciała. Sprawność kończyn górnych decyduje w znacznym stopniu o funkcjonowaniu człowieka. Ręka poprawnie spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie elementy składowe (kości, stawy, mięśnie) samej ręki, jak również kończyny górnej, obręczy barkowej i tułowia działają prawidłowo, a współpraca między nimi jest zachowana. Sprawność rąk ma również wpływ na rozwój mowy. Stymulując ręce pobudzamy bezpośrednio ośrodki odpowiedzialne za pracę rąk, a pośrednio ośrodek ruchowy mowy. Sprawne ręce dają człowiekowi swoisty rodzaj niezależności.

Cele terapii:

wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,
poprawa umiejętności chwytu,
wzmacnianie koncentracji,
poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
przekraczanie linii środka,
poprawa napięcia mięśniowego,
rozwijanie zdolności izolowania ruchów poszczególnych stawów,
poprawa płynności gałek ocznych,
opanowanie prawidłowego sposobu trzymania narzędzia pisarskiego,
usprawnienie funkcji wzrokowych,
doskonalenie w schemacie ciała i przestrzeni…

Poprzez podejmowane działania (ćwiczenia ruchowe, rozmachowe, motoryki małej… ), łączenie różnych metod (Sensomotoryczna terapia widzenia, Kinezjologia Edukacyjna… ) chcemy dostarczyć dzieciom wiele radości oraz uzyskać  zamierzone efekty. W każdej terapii konieczna jest systematyczność jak również współpraca i wsparcie opiekunów.